Active TopicsActive Topics  Display List of Forum MembersMemberlist  CalendarCalendar  Search The ForumSearch  HelpHelp
  RegisterRegister  LoginLogin
Direktori Quran Online / Directory for Quran Online
 Forum Rawatan SihirPublic (FREE Section)Direktori Quran Online / Directory for Quran Online
Message Icon Topic: Al-Quran ada 6,236 ayat bukan 6,666 Post Reply Post New Topic
Page  of 2 Next >>
Author Message
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Topic: Al-Quran ada 6,236 ayat bukan 6,666
    Posted: 27-Dec-2007 at 11:43am
Assalamu'alaikom,
 
Setelah saya masukkan senarai number surah, number surah dan bilangan ayat2 setiap surat ke dalam Excel sheet, didapati JUMLAH AYAT DALAM AL-QURAN (termasuk Fatihah) ialah 6,236 ayat.
 
Tetapi kalau kita rujuk ucapan2 "ulama2" atau setengah-setengah kitab, mereka tersebut 6,666 ayat !
 
Semoga memberi penjelasan, sekian wassalam
 


Edited by abg_ramz - 27-Dec-2007 at 11:49am
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
ezbi
Emergency Kes
Emergency Kes


Joined: 23-Oct-2007
Online Status: Offline
Posts: 65
Quote ezbi Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 3:33pm
Assalamu'alaikom,
dalam topik yang satu lagi iaitu, Susunan turunnya Surah2 AlQuran , jumlah ayat yang dinyatakan adalah  6,239 ayat.
IP IP Logged
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 9:50pm
Originally posted by ezbi

Assalamu'alaikom,
dalam topik yang satu lagi iaitu, Susunan turunnya Surah2 AlQuran , jumlah ayat yang dinyatakan adalah  6,239 ayat.
 
wa'alaikumussalam,
 
Apa kata kita kira-kira jumlah ayat2 - apakah orang Islam tidak mampu kira sendiri ? Approve sedangkan maklumat2 mudah didapati ?
 
Untuk surah dari Fatihah (1) hingga Surah 50 (Qaaf) ada 4,675 ayat.
 
No Surah Nama Surah Bilangan Ayat
1 Al-Faatihah 7
2 Al-Baqarah 286
3 Aali 'Imran 200
4 An-Nisaa' 176
5 Al-Maa'idah 120
6 Al-An'aam 165
7 Al-A'raaf 206
8 Al-Anfaal 75
9 At-Taubah 129
10 Yunus 109
11 Huud 123
12 Yusuf 111
13 Ar-Ra'd 43
14 Ibrahim 52
15 Al-Hijr 99
16 An-Nahl 128
17 Al-Israa' 111
18 Al-Kahfi 110
19 Maryam 98
20 Thaahaa 135
21 Al-Anbiyaa' 112
22 Al-Hajj 78
23 Al-Mu'minuun 118
24 An-Nuur 64
25 Al-Furqaan 77
26 Asy-Syu'araa 227
27 An-Naml 93
28 Al-Qashash 88
29 Al-'Ankabuut 69
30 Ar-Ruum 60
31 Luqmaan 34
32 As-Sajdah 30
33 Al-Ahzaab 73
34 Sabaa' 54
35 Faathir 45
36 Yaasiin 83
37 Ash-Shaaffaat 182
38 Shaad 88
39 Az-Zumar 75
40 Al-Mu'min 85
41 Fushshilat 54
42 Asy-Syuura 53
43 Az-Zukhruf 89
44 Ad-Dukhaan 59
45 Al-Jaatsiyah 37
46 Al-Ahqaaf 35
47 Muhammad 38
48 Al-Fath 29
49 Al-Hujuraat 18
50 Qaaf 45
4675
 
 


Edited by abg_ramz - 01-Jan-2008 at 9:52pm
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 9:51pm
Untuk surah 50 ke 100, ada 1,482 ayat:
 
No Surah Nama Surah Bilangan Ayat
51 Adz-Dzaariyaat 60
52 Ath-Thuur 49
53 An-Najm 62
54 Al-Qamar 55
55 Ar-Rahmaan 78
56 Al-Waaqi'ah 96
57 Al-Hadiid 29
58 Al-Mujaadilah 22
59 Al-Hasyr 24
60 Al-Mumtahanah 13
61 Ash-Shaaff 14
62 Al-Jumu'ah 11
63 Al-Munaafiquun 11
64 At-Taghaabun 18
65 Ath-Thalaaq 12
66 At-Tahriim 12
67 Al-Mulk 30
68 Al-Qalam 52
69 Al-Haaqqah 52
70 Al-Ma'aarij 44
71 Nuh 28
72 Al-Jin 28
73 Al-Muzzammil 20
74 Al-Muddatstsir 56
75 Al-Qiyaamah 40
76 Al-Insaan 31
77 Al-Mursalaat 50
78 An-Naba' 40
79 An-Naazi'aat 46
80 'Abasa 42
81 At-Takwiir 29
82 Al-Infithaar 19
83 Al-Muthaffifiin 36
84 Al-Insyiqaaq 25
85 Al-Buruuj 22
86 Ath-Thaariq 17
87 Al-A'laa 19
88 Al-Ghasyiyah 26
89 Al-Fajr 30
90 Al-Balad 20
91 Asy-Syams 15
92 Al-Lail 21
93 Adh-Dhuhaa 11
94 Alam Nasyrah 8
95 At-Tiin 8
96 Al-'Alaq 19
97 Al-Qadr 5
98 Al-Bayyinah 8
99 Al-Zalzalah 8
100 Al-'Aadiyat 11
1482
 
 
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 9:52pm
Dan untuk Surah 101 ke 114, ada 79 ayat.
 
 
No Surah Nama Surah Bilangan Ayat
101 Al-Qaari'ah 11
102 At-Takaatsur 8
103 Al-'Ashr 3
104 Al-Humazah 9
105 Al-Fiil 5
106 Al-Quraisy 4
107 Al-Maa'uun 7
108 Al-Kautsar 3
109 Al-Kaafiruun 6
110 An-Nashr 3
111 Al-Lahab 5
112 Al-Ikhlaash 4
113 Al-Falaq 5
114 An-Naas 6
79
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 9:58pm
Jadi jumlahnya: Approve
 
 
Surah 1 - 50 4675
Surah 51 - 100 1482
Surah 101 -114 79
JUMLAH AYAT 6236
 
 
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
drifter
Emergency Kes
Emergency Kes
Avatar

Joined: 22-Dec-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 147
Quote drifter Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 10:43pm
http://www.eramuslim.com/ustadz/qrn/7b03145815-jumlah-ayat-quran-bukan-6666-ayat.htm

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ustazd yang saya muliakan, Semoga selalu dalam naungan Allah

Langsung saja saya ingin menanyakan jumlah keseluruhan ayat Al-Quran, kenapa dalam perhitungan ayat Al-Qur'an juga terjadi Khilafiyah ada yang mengatakan jumlah ayat Al-Qur'an 6666 ayat tapi ada juga yang berpendapat kurang dari pada 6666 ayat, Mohon diberikan penjelasan titik perbedaan tersebut.

Terimakasih. Wajazakumullahu Khaira

Wassalamu'alaikum Waramahmatullahi Wabarakatuh

Abdullah

Jawaban

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Kami sendiri sampai hari ini masih belum menemukan sumber asli yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu benar-benar 6.666 ayat. Yang kami dapati adalah ragam pendapat yang mengatakan jumlahnya kurang dari itu.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran lebih dari 6.200 ayat. Namun berapa ayat lebihnya, mereka masih berselisih pendapat.

Menurut Nafi' yang merupakan ulama Madinah, jumlah tepatnya adalah 6.217 ayat. Sedangkan Syaibah yang juga ulama Madinah, jumlah tepatnya 6214 ayat. Lain lagi dengan pendapat Abu Ja'far, meski juga merupakan ulama Madinah, beliau mengatakan bahwa jumlah tepatnya6.210 ayat.

Menurut Ibnu Katsir, ulama Makkah mengatakan jumlahnya 6.220 ayat. Lalu 'Ashim yang merupakan ulamaBashrah mengatakan bahwa jumlahnya jumlah ayat al-Quran ialah., 205 ayat.

Hamzah yangmerupakan ulama Kufah sebagaimana yang diriwayatkan mengatakan bahwa jumlahnya 6.236 ayat.

Dan pendapat ulama Syria sebagaimana yang diriwayatkan oleh Yahya Ibn al-Harits mengatakan bahwajumlahnya 6.226 ayat.

Mengapa Berbeda?

Sebenarnya tidak ada yang beda di dalam ayat Al-Quran. Semua pendapat di atas berangkat dari ayat-ayat Al-quran yang sama.

Yang berbeda adalah ketika menghitung jumlahnya dan menetapkan apakah suatu potongan kalimat itu menjadi satu ayat atau dua ayat.

Ada orang yang menghitung dua ayat menjadi satu. Dan sebaliknya juga ada yang menghitung satu ayat jadi dua.

Padahal kalau dibaca semua lafadz Quran itu, semuanya sama dan itu itu juga. Tidak ada yang berbeda.

Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat?

Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas, di situlah ayat itu berhenti dan habis. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat.

Lagian, nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti. Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat, atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang.

Perbedaan dalam menghitung jumlah ayat ini sama sekali tidak menodai Al-Quran. Kasusnya sama dengan perbedaan jumlah halaman mushaf dari berbagai versi percetakan. Ada mushfah yang tipis dan sedikit mengandung halaman, tapi juga ada mushfah yang tebal dan mengandung banyak halaman.

Yang membedakanya adalah ukuran font, jenis dan tata letak (lay out) halaman mushaf. Tidak ada ketetapan dari Nabi SAW bahwa Al-Quran itu harus dicetak dengan jumlah halaman tertentu.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

Simple Living High Thinking

IP IP Logged
drifter
Emergency Kes
Emergency Kes
Avatar

Joined: 22-Dec-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 147
Quote drifter Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 10:50pm
http://www.universitipts.com/index.php/site/comments/teori_komunikasi_bahasa_islami_ciri_sosial_bahasa_quran_siri_3/
 
al-mansur  on  03/27  at  12:04 AM

“Menurut sesetengah pakar, jumlah ayat dalam Quran adalah 6000 ayat. Kita masih belum tahu berapa jumlah perkataan dalam Quran.”

Sifu,

Jumlah ayat2 Quran mengikut kiraan segolongan ulama Kufah ialah 6236 ayat. Bilangan tersebut boleh didapati dengan mengira setiap ayat dalam Quran berdasarkan nombor2 ayat yang terdapat di hujungnya. Hendak mudah lagi, bolehlah merujuk ke halaman-halaman belakang Tafsir Pimpinan Al-Rahman. 

Ulama Madinah terbahagi kepada dua kelompok, ada yang mengira ayat2 Quran sebanyak 6217 ayat, ada yang mengira sebanyak 6214 ayat. Ulama Mekah mengira ayat-ayat Quran sebanyak 6210 ayat.

Ulama Syam terbahagi kepada 3 golongan, ada yang mengira ayat-ayat Quran sebanyak 6227 ayat, ada yang 6226 ayat dan ada yang 6232 ayat.

Segolongan lain Ulama Kufah mengira ayat-ayat Quran sebanyak 6217 ayat dan Ulama Basrah mengira sebanyak 6204 ayat.

Ulama yang mengira ayat2 Quran berbeza pandangan berdasarkan faktor2 tertentu seperti versi bacaan Quran yang pelbagai (Qiraat) dan lain-lain lagi, namun bilangan 6666 ayat yang pernah saya terbaca dan dengar adalah tidak benar dan tidak pernah direkodkan oleh ulama Islam.

Jadi, ayat-ayat Quran telah lama dikira, dilapor dan direkodkan oleh ulama Islam zaman silam dan sudah lama diketahui.

Bilangan2 tersebut telah direkodkan oleh Imam Syatibi dalam dua karangan berbentuk syair iaitu “Al-Faraaidh Al-Hisaan fi `Iddi ‘Aay Al-Quran” dan “Naazimah Al-Zuhri”.

Menurut Imam Sayuti dalam kitabnya “Al-Itqan fi Ulum Al-Quran”, sesetengah ulama mengira jumlah perkataan dalam Quran sebanyak 77934 perkataan, ada yang mengira sebanyak 77437 dan ada yang mengira sebanyak 77277 perkataan.

Sebab2 perbezaan tersebut adalah kerana setiap perkataan dalam Quran itu ada yang bersifat hakikat, ada yang kiasan, juga lafaz dan penulisan yang berbeza-beza.

Ada ulama yang mengambil kira semua faktor tersebut dan ada yang meninggalkannya.

Tuhanlah yang lebih mengetahui.

Simple Living High Thinking

IP IP Logged
drifter
Emergency Kes
Emergency Kes
Avatar

Joined: 22-Dec-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 147
Quote drifter Replybullet Posted: 01-Jan-2008 at 11:28pm
http://www.emedia.com.my/Misc/RamadanAlMubarak/Puasa/Hari/Rehal/20041030132137/Article/
 
Perbezaan ayat Makiyyah, Madiniyyah

KITAB suci al-Quran mengandungi 114 surah iaitu 86 surah Makiyyah dan 28 surah Madiniyyah. Jumlah ayatnya pula adalah 6,236 ayat iaitu 4,613 ayat Makkiyah dan 1,623 ayat Madiniyyah.

Ayat Makiyyah diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi Muhammad saw berhijrah ke Madinah

Ayat Madaniyyah diturunkan di Madinah atau selepas Nabi berhijrah ke Madinah.

Perbezaan ayat Makiyyah dan Madiniyyah:

- Ayat Makiyyah pada umumnya pendek-pendek, sedangkan ayat Madiniyyah panjang-panjang.

- Surah Madiniyyah adalah 11/30 daripada isi al-Quran dan selebihnya, surah Makaniyyah.

- Keseluruhan juz 28 adalah ayat Madiniyyah kecuali surah Mumtahinah dan ayatnya berjumlah 137. Juz 29 adalah ayat Makiyyah kecuali surah Ad-Dahr dan ayatnya berjumlah 431.

Surah al-Anfaal dan surah al-Syu'araa masing-masing setengah juz, tetapi yang pertama ayat Madiniyyah dengan bilangan ayat sebanyak 75, sedangkan yang kedua ayat Makiyyah dengan ayatnya berjumlah 227.

- Dalam surah Madiniyyah ada perkataan ‘ya ayyuhalladzina aamanu’ dan hanya sedikit perkataan "yaa ayyuhannaas", sedangkan dalam surah Makiyyah pula adalah sebaliknya.

- Ayat Makiyyah pada umumnya mengandungi hal berhubung keimanan, ancaman dan pahala. Begitu juga kisah umat terdahulu yang mengandungi pengajaran dan budi pekerti.

Ayat Madiniyyah pula mengandungi hukum, baik yang berhubungan dengan hukum adat atau duniawi, seperti hukum kemasyarakatan, ketatanegaraan, perang, hubungan antarabangsa dan antara agama.

Isi ajaran yang terkandung dalam al-Quran meliputi tiga fasa iaitu:

- Cerita atau peraturan (masalah) masa lampau (sejak penciptaan malaikat, langit dan bumi dan sebagainya).

- Peraturan masa kini (ketika al-Quran diturunkan).

- Peraturan untuk masa depan (sejak masa Rasulullah saw, masa kini dan seterusnya hari kiamat).
Simple Living High Thinking

IP IP Logged
abg_ramz
Admin Group
Admin Group
Avatar
Perawat Darussalam

Joined: 20-Nov-2006
Location: Malaysia
Online Status: Offline
Posts: 6188
Quote abg_ramz Replybullet Posted: 04-Jan-2008 at 12:17pm
Originally posted by drifter

http://www.eramuslim.com/ustadz/qrn/7b03145815-jumlah-ayat-quran-bukan-6666-ayat.htm

Lalu mengapa menjadi beda dalam menentukan apakah satu lafadz itu satu ayat atau dua ayat?

Jawabnya adalah dahulu Rasulullah SAW terkadang diriwayatkan berhenti membaca dan menarik nafas. Pada saat itu timbul asumsi pada sebagian orang bahwa ketika Nabi menarik nafas, di situlah ayat itu berhenti dan habis. Sementara yang lain berpandangan bahwa nabi SAW hanya sekedar berhenti menarik nafas dan tidak ada kaitannya dengan berhentinya suatu ayat.

Lagian, nabi SAW saat itu juga tidak menjelaskan kenapa beliau menarik nafas dan berhenti. Dan tidak dijelaskan juga apakah berhentinya itu menunjukkan penggalan ayat, atau hanya semata-mata menarik nafas karena ayatnya panjang.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc

 
Assalamu'alaikom,
 
Kalau kita ambil ayat Qursi, kalau berdasarkan wakaf (berhenti tarik nafas) tentulah menjadi 7 atau 9 ayat.
 
Tetapi kalau kita rujuk hadis mengenai Penghulu Ayat, Qursi itu dikira sebagai SATU AYAT sahaja walaupun panjang.
 
 
 
 
Dalam sebuah hadis daripada Anas dijelaskan yang beliau telah berkata, katanya, Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Adakah kamu semua tahu mana satu ayat al-Quran yang lebih besar? Para sahabat menjawab: Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. Baginda berkata: Allahu la Ilaha illa huwa `l-hayyu `l-qayyum sehingga akhir ayat.

Dalam sebuah hadis lain, daripada Ali bin Abi Talib ia telah berkata: Penghulu ayat al-Quran itu ialah ayat al-Kursi.

 
Saya hanyalah seorang tukang seru; berserulah kita kepada ALLAH, Tuhan yang menguasai Segala Apa yang di Langit dan di Bumi
IP IP Logged
Page  of 2 Next >>
Post Reply Post New Topic
Printable version Printable version

Forum Jump
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot create polls in this forum
You cannot vote in polls in this forum

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

This page was generated in 0.047 seconds.